Kurzy

Informatika

 

Anotace

 

Cílem kurzu je seznámit se základními pojmy informačních a komunikačních technologií zejména v podnikové oblasti. Přináší základní znalosti nutné nejen pro řízení v prostředí malých a středních firem. Po úspěšném absolvování kurzu má čtenář znalosti z oblastí jako jsou práce s daty, firemní ICT, internet a sítě, bezpečnost, sociální sítě a další. Důraz je kladen také na životní prostředí a tzv. Green Computing. V neposlední řadě jsou poznatky zasazeny do kontextu digitální ekonomiky a legislativy Evropské unie.

 

Podnikání - založení firmy

 

Anotace

 

Cílem kurzu je seznámit s možnostmi podnikání v ČR včetně využití informačních a komunikačních technologií s přímým zaměřením na podnikání. Z pohledu možností podnikání je rozebírán podnikatelský záměr, podnikání právnických i fyzických osob s vazbou na zaměstnance, účetnictví a daně. Informatická část je v tomto kurzu zaměřena na možnosti tvorby webové prezentace a elektronického obchodu, propagace webu na internetu a sociálních sítích, možnosti elektronických plateb a využití cloudových služeb. V neposlední řadě kurz obsahuje i témata zaměřená na elektronickou komunikaci se státní správou a elektronickou komunikaci v obchodním jednání.

 

Anglický jazyk

 

Anotace

 

Cílem kurzu je prohloubit jazykové dovednosti účastníků kurzu, neboť angličtina je současná lingua franca vědy a techniky, mezinárodního obchodu a diplomacie. Znalost anglického jazyka hraje tudíž klíčovou roli nejen při hledání zaměstnání, ale i při dalším pohybu na trhu práce. Kurz byl nastaven na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky se zaměřením na anglickou odbornou terminologii příslušného tématu. Z podstaty věci (bezkontaktní forma výuky) je hlavní důraz kladen na čtení s porozuměním, poslech, rozšíření odborné slovní zásoby a oživení gramatiky v kontextu. Odborné texty a klíčová slova jsou nahrány rodilým mluvčím.

 

Komunikace a sebeprezentace

 

Anotace

 

Kurz je zaměřen na témata z oblasti sociální psychologie a psychologie práce a organizace, která mají především praktické implikace do profesního i osobního života studentek cílové skupiny. Z hlediska komunikace jsou zde představeny základní témata z tohoto okruhu, jako jsou formy komunikace, komunikační cyklus, různé pohledy na problematiku komunikace v psychologii a v neposlední řadě také problematika asertivity a vedení rozhovoru. Druhá část kurzu je zaměřena na témata spojená s profesním působením a sebeprezentací. Zde se věnujeme otázkám přijímacích pohovorů, obchodních jednání, image a etiketě, ale také zvládání stresu a přednášení proslovů a projevů v rámci rétoriky.

 

Účetnictví a daně

 

Anotace

 

Cílem kurzu je seznámit účastníky s výchozími principy účetnictví a daňové problematiky v kontextu práva České republiky a Evropské unie s využitím řešených modelových případů k vysvětlení. Kurz přináší informace využitelné v podnikové praxi a občanském životě. Úspěšní absolventi kurzu budou mít teoretické znalosti v oblasti daňového systému ČR a základní znalosti vybraných daní, které dokáží aplikovat na jednoduché účetní a daňové případy.

 

Pracovní právo

 

Anotace

 

Cílem kurzu „Pracovní právo“ je seznámit studentky s problematikou zejména individuálního pracovního práva. Individuální pracovní právo je z hlediska potřeb zaměstnanců ve vztahu k zaměstnavatelům nejdůležitější oblastí pracovněprávních vztahů. Jedná se o konkrétní úpravu vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli při výkonu závislé práce. V kurzu je mimo jiné vysvětlen rozdíl mezi výkonem závislé práce a jinými způsoby výkonu práce, způsoby vzniku pracovněprávních vztahů, jejich zániku, důsledky neplatného rozvázání pracovněprávního vztahu. Absolventka kurzu by se měla bezpečně orientovat v zákoníku práce a souvisejících předpisech.

 

Pokročilé využití MS Excel a MS Word

 

Anotace

 

To, co jste zvládali s počítačem před dvěma či třemi lety, dnes už nestačí. Už nestačí v programu MS Excel jen použít funkci SUMA nebo odečíst dvě čísla, v programu MS Word už nestačí jen napsat dopis, formátovat či odstranit část textu. Dnes se po vás vyžaduje daleko víc, filtrovat data, pracovat s kontingenční tabulkou nebo vytvářet dopisy hromadné korespondence. Pro jednotlivá témata dostanete studijní opory ve formě textů, videí a řešených úkolů. Autory opor jsou učitelé Katedry informačních technologií ČZU v Praze, nositelé certifikace ECDL, vzdělávacího konceptu v oblasti počítačové gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností (ecdl.czu.cz).

 

Uplatnění na trhu práce - doplňkový kurz

 

Anotace

 

Víte, jak správně postupovat při přípravě na pracovní pohovor a jak se chovat na samotném pohovoru při výběrovém řízení? Podívejte se na naše videa a třeba zjistíte, čeho se příště vyvarovat a zvýšíte tak šance na úspěch:) Stáhněte si vzor životopisu a motivačního dopisu a navštivte další užitečné odkazy týkající se hledání vašeho vysněného zaměstnání.

 

Ceník kurzů:

 
Cena za 1 vybraný kurz 700 Kč
Přístup ke všem 7 kurzům 2 750 Kč
Cena zahrnuje přístup ke vzdělávacím materiálům zvoleného počtu kurzů a vystavení 1 souhrnného certifikátu.
Cena za vystavení certifikátu 250 Kč
Všechny ceny zahrnují DPH ve výši 21%