FAQ - často kladené otázky

Jak jsou kurzy organizovány?

Jedná se eLearningové multimediální kurzy bez nutnosti kamkoliv docházet. Všechny činnosti (od registrace až po závěrečný test) můžete vykonat z Vašeho počítače, nebo mobilního zařízení. Studium probíhá z Vámi zvoleného místa a ve Vámi zvoleném čase.

Slyšela jsem, že dříve byly kurzy zdarma.

Ano, v období 2006 až 2008 pro celou republiku a v roce 2015 pro Prahu, byly tyto kurzy hrazeny z evropských fondů. Současné nastavení evropských fondů však nedává příliš mnoho šancí získat ze strany univerzity finanční podporu na tento typ vzdělávání. Vzhledem k přetrvávajícímu zájmu se tak rozhodla Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze nabídnout tyto kurzy s finančním příspěvkem účastníků.

Je možné získat na kurz nějakou dotaci?

Je předpoklad, že na úrovni místních samospráv, zaměstnavatelů, případně lokálních projektů je možné získat finanční podporu pro uhrazení účastnického poplatku.  To je plně v kompetenci potenciálních účastníků kurzů, případně jejich uskupení a zástupců. V případě potřeby nabízí Provozně ekonomická fakulta součinnost pro získání takové podpory.

Kdy mohu zahájit studium?

Studium můžete zahájit kdykoliv podle Vašich potřeb. Stačí se zaregistrovat, vybrat kurz, uhradit poplatek a můžete studovat.

Jak dlouho mohu studovat?

V současné době je garantována platnost učebních materiálů do konce roku 2017.

Jak se dostanu ke studijním materiálům?

Vstup do studijního prostředí je přes stránky www.evyna.cz. Ke vstupu potřebujete přístupové jméno a heslo, které dostanete na svůj e-mail po uhrazení poplatku.

Jaká je časová náročnost jednotlivých modulů?

Každý modul odpovídá rozsahem materiálů cca jednomu vysokoškolskému semestru. Doba studia záleží na individuálním přístupu studenta a také na existujících znalostech daného tématu.

Jaké jsou podmínky ukončení studia – získání certifikátu?

Podmínkou k ukončení studia a následnému získání certifikátu je splnění závěrečného testu ze všech témat ve vybraném kurzu alespoň na 70%. Test je možno libovolně opakovat, započítává se nejlepší dosažený výsledek.

Co znamená název EVYNA?

Název prvního projektu, na který současné vzdělávání navazuje, byl „ Efektivní návrat VYsokoškolsky vzdělaných žen NA trh práce po rodičovské dovolené“ a výběrem označených písmen vzniklo pojmenování EVYNA, které se v současné době již poměrně vžilo jako označení tohoto typu vzdělávání.  Využití není pouze pro vysokoškolačky, ale pro všechny ženy, které mají o daný typ vzdělávání zájem.